Polityka zwrotów

Polityka zwrotów W przypadku rezygnacji z kursu: Zadatki wpłacane na poczet kursu rezerwują dany termin i obejmują tylko uzgodnioną datę. W przypadku rezygnacji kursantki z wyznaczonej daty, zadatek przepada. Zadatki wpłaca się na nr rachunku bankowego: Santander Bank: 92 1910 1048 2120 8074 5156 0001 Firma nie dokonuje zwrotów, jeżeli kursantka nie stawi się na zapisane szkolenie. Rezygnacja z kursu i zwrot zadatku jest uznawane 14 dni przed terminem szkolenia bez konieczności podawania przyczyny rezygnacji. W przypadku rezygnacji prosimy o podanie nr rachunku na który ma być dokonany przelew zwrotny, w przeciwnym wypadku przelew zostanie wykonany na ten sam nr rachunku z którego była dokonywana wpłata w przeciągu 10 dni od daty rezygnacji i informacji o rezygnacji.